CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONSULTUL PSIHIATRIC ADULȚI ȘI CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ ONLINE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WWW.MED-ONLINE.RO ȘI AL SOFT-ULUI DE PROGRAMĂRI IMPLEMENTAT ÎN ACEST SITE.

INTRODUCERE.
Prezentele Condiții Specifice Consult și Consiliere Online definesc condițiile de desfășurare a ședințelor de specialitate efectuate de către medicii și psihologii angajați sau colaboratori ai C.M.I Dr.Stanciu Bogdan prin intermediul programelor software de video-call ca urmare a ”Programării online” efectuate de către orice entitate fizică sau juridică denumită ”Client” pentru prestarea acestor servicii, programare efectuată prin soft-ul de programare implementat in acest site.
Accesând, navigând pe acest site și/sau utilizând software-ul de programare pacienți online și/sau efectuând un ”Consult” sau ”Consiliere psihologică” online, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR.
Prin accesarea site-ului www.med-online.ro și/sau a oricărei pagini a acestuia și folosirea soft-ului de programare implementat în acest site sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare, care guvernează relația legală dintre deținatorul site-ului, medicii și psihologii angajați sau colaboratori și ”Utilizatorii” sau ”Clienții” acestuia. Prin programare la un ”Consult” sau ”Consiliere psihologică” online, acceptați condițiile de desfășurare a acestuia descrise în acest document.Aveți dreptul să nu fiți de acord cu acești termeni, caz în care nu utilizați acest site și/sau nu vă programați pentru ”Consult” sau ”Consiliere psihologică” online.

REGULAMENT GENERAL ȘI CERINȚE TEHNICE PENTRU ”CONSULT” SAU ”CONSILIERE PSIHOLOGICĂ”.
Prin regulament general se definește setul de reguli care trebuie respectat pentru desfășurarea în bune condiții a video-consultului sau a video-consilierii.

Reguli de bună conduită morală și socială:

 • ”Clientul” consultat este obligatoriu să fie persoana care a furnizat datele pentru programare și actul de identitate, dacă acesta a furnizat alt act de identitate sau nu este persoana din actul de identitate C.M.I Dr. Stanciu Bogdan va refuza să efectueze serviciile prin video-call.
 • dialogul dintre părți se va desfășura folosind un limbaj civilizat, fără cuvinte și expresii jignitoare sau injurioase, pe un ton adaptat situației.
 • ținuta participanților la video-call va fi una decentă, care să respecte normele sociale de prezentare în public.
 • comportamentul medicilor sau psihologilor care participă la video-call va fi profesionist și profesional orientat către obținerea celor mai bune rezultate pentru ”Client”.

Cerințe software:

 • ”Clientul” trebuie să dețină computer de birou, tabletă sau telefon mobil funcționale cu o capacitate software și hardware suficiente să permită rularea aplicațiilor ”Skype” sau ”WhattsApp” prin care va avea loc ”Consultul” sau ”Consilierea psihologică” prin video-call.
 • ”Clientul” să dețină cunoștințe minime de operare a programelor ”Skype” sau ”WattsApp” care să îi permită folosirea acestora.
 • ”Clientul” să dețină o adresă de e-mail valabilă prin care să poată primi documentele emise de către medicii sau psihologii care furnizează serviciile la care s-a programat.
 • ”Clientul” să dețină o conexiune la internet suficient de rapidă și stabilă pentru a putea susține video-consultul sau video-consilierea.

Reguli privind înregistrarea discuțiilor și dreptul de posesie al informațiilor furnizate prin video-call:

 • ”Consultul” sau ”Consilierea psihologică” pot fi înregistrate de către ”Client” doar pentru uzul personal. Orice forma de distribuire către terțe persoane, de publicare în mijloace mass-media, de publicare pe media socială sau de redistribuire sunt interzise și reamintim că acestea constituie încălcarea regulamentelor și legilor de protecție a datelor cu caracter personal.
 • Astfel, imaginile video sau partea audio a ”Consultului” sau a ”Consilierii psihologice” nu pot fi publicate sub nici o formă, dezvăluirea feței medicilor sau psihologilor fără acordul acestora constituind infracțiune față de care C.M.I Dr.Stanciu Bogdan va lua măsurile legale necesare.
 • C.M.I Dr.Stanciu Bogdan este înregistrat ca prelucrator date personale conform legii, dar nu stochează sub nici o formă înregistrări audio sau video cu serviciile prestate prin video-call și nu divulgă altor părți detalii despre acestea.

DESCRIEREA CONSULTULUI PSIHIATRIE ADULȚI ONLINE.
Consultul psihiatrie adulți este efectuat de către medici specialiști sau primari psihiatri, care au obținut această calificare conform legilor în vigoare și dețin cod de parafă emis de către D.S.P, valabil pe întreg teritoriul României, în baza căruia pot emite acte medicale valabile de specialitate, însemnând rețete medicale, scrisori medicale și documente medicale de specialitate. Angajații sau colaboratorii C.M.I Dr.Stanciu Bogdan dețin asigurare de mal-praxis obligatorie cât și avizele anuale de la Colegiul Medicilor din județele în care activează, practicând astfel meseria de medic în deplină legalitate. C.M.I Dr.Stanciu Bogdan cere colaboratorilor medici sau psihologi toate actele impuse de către lege sau instituțiile specifice pentru a permite acestora să desfășoare activitatea de video-consult sau video-consiliere psihologică prin intermediul site-ului www.med-online.ro și al soft-ului de programare.

Entitatea intelectuală denumită ”Consult psihiatrie adulți” reprezintă o sedință de 30 minute în care medicul psihiatru și ”Clientul”, denumit în acest fel ca fiind orice entitate fizică sau juridică care achita taxa de consult și se programează doar prin intermediul soft-ului de programare online implementat in site-ul www.med-online.ro, comunică prin intermediul programelor software pentru video-call, care permit stabilirea unei legaturi video și audio între cele 2 părti, în cadrul căreia se va desfăsura un dialog identic cu cel din cabinetul de specialitate, doar că la distanță prin intermediul internet-ului. În cadrul acestui dialog, medicul va folosi cunoștințele de specialitate din aria sa de specializare și anume psihatrie adulți pentru a identifica simptomele pe care ”Clientul” le prezintă și a diagnostica cât mai corect și cuprinzător starea psihică în care acesta se află. De asemenea, pentru că medicul psihiatru specialist sau primar este și medic generalist prin prisma licenței în Medicina Generală, acesta va ține cont și va discuta cu ”Clientul” și despre orice afecțiune generală pe care acesta o poate avea și care are impact asupra stării psihice a ”Clientului”. Impunem medicilor angajati sau colaboratori standarde înalte de profesionalism dar și de etică medicală, pe care aceștia le vor respecta pe toată durata ședinței cu ”Clientul”. Finalitatea acesteia este emiterea unui diagnostic, a actelor medicale necesare ”Clientului” pentru a obtine medicația indicată cât și stabilirea unui management pe termen lung al cazului.

C.M.I Dr.Stanciu Bogdan prin administrator Dr.Stanciu Bogdan consideră că dacă toate standardele de calitate, morale și legale descrise mai sus sunt îndeplinite de către medicul angajat sau colaborator al C.M.I Dr.Stanciu Bogdan atunci ”Consultul psihiatrie adulți” este conform cu asumările noastre și nu poate face obiectul unei politici de retur al sumei plătite pentru acesta sau a oricărei alte pretenții din partea ”Clientului”.

Reiterăm că în evoluția stării de sănătate a unei ființe umane nu există certitudini, ci doar probabilităti, evoluția nemulțumitoare a stării de sănătate psihică sau generală a unui ”Client” nu poate reprezenta un motiv ca entitatea intelectuală denumită ”Consult” să facă obiectul unei politici de retur al sumei plătite pentru aceasta, atâta timp cât medicul angajat sau colaborator al C.M.I Dr.Stanciu Bogdan a depus toate eforturile medicale și legale pentru binele ”Clientului” și a respectat protocoalele medicale de diagnostic și prescripție a medicamentelor în vigoare pe teritoriul României.

DESCRIEREA CONSILIERII PSIHOLOGICE COPII ONLINE.
Consilierea psihologică copii și copii cu nevoi speciale este realizață de către psihologi avizați de către asociațiile de specialitate în domeniu, care dețin documente ce atestă calificarile obținute, emise de către autoritățile competente, valabile pe întreg teritoriul României.

Psihologii colaboratori ai C.M.I Dr.Stanciu Bogdan dețin avizele anuale de practică cât și asigurare de mal-praxis cerute de lege, practicând astfel meseria în deplină legalitate.

C.M.I Dr.Stanciu Bogdan cere colaboratorilor anual toate documentele impuse de lege pentru a asigura că prestarea ”Consilierii psihologice copii” este efectuată conform standardelor morale și legale în vigoare.

Entitatea intelectuală denumită ”Consiliere psihologică copii” reprezintă o sedință de 45 minute în care psihologul și ”Clientul”, denumit în acest fel ca fiind orice entitate fizică sau juridică care achita taxa de consult și se programează doar prin intermediul soft-ului de programare online implementat in site-ul www.med-online.ro, comunică prin intermediul programelor software pentru video-call, care permit stabilirea unei legaturi video și audio între cele 2 părti, în cadrul căreia se va desfăsura un dialog identic cu cel din cabinetul de specialitate, doar că la distanță prin intermediul internet-ului. În cadrul acestui dialog, psihologul va folosi cunoștințele de specialitate din aria sa de specializare și anume analiză comportamentală copii sau psihologie generală pentru a identifica starea psihică a ”Clientului”, stadiul de dezvoltare psihică,afecțiunile psihice, simptomele care necesită atenție, particularitățile psihologice ale acestuia cât și pentru a identifica cele mai bune solutii educaționale și comportamentale de urmat pentru a obține cele mai bune rezultate în evoluția cazului.

C.M.I Dr.Stanciu Bogdan prin administrator Dr.Stanciu Bogdan consideră că dacă toate standardele de calitate, morale și legale descrise mai sus sunt îndeplinite de către psihologul colaborator al C.M.I Dr.Stanciu Bogdan atunci ”Consilierea psihologică copii” este conformă cu asumările noastre și nu poate face obiectul unei politici de retur al sumei plătite pentru acesta sau a oricărei alte pretenții din partea ”Clientului”.

Reiterăm că în evoluția stării de sănătate a unei ființe umane nu există certitudini, ci doar probabilităti, evoluția nemulțumitoare a stării de sănătate psihică sau generală a unui ”Client” nu poate reprezenta un motiv ca entitatea intelectuală denumită ”Consult” să facă obiectul unei politici de retur al sumei plătite pentru aceasta, atâta timp cât psihologul colaborator al C.M.I Dr.Stanciu Bogdan a depus toate eforturile psihologice și legale pentru binele ”Clientului” .

CONDIȚII ȘI SITUAȚII DE RETUR SAU COMPENSARE A SUMEI ACHITATE PENTRU ”CONSULT PSIHIATRIE ADULȚI” SAU ”CONSILIERE PSIHOLOGICĂ COPII”.
Acceptăm ca fiind eligibile pentru retur financiar prin care se înțelege rambursarea integrală a sumei achitate de către ”Client” prin intermediul platformei ”NETIOPIA” cu ajutorul soft-ului de programare din site-ul www.med-online.ro care reprezintă singura modalitate de plată agreată de catre C.M.I Dr.Stanciu Bogdan pentru a beneficia de ”Consult” sau ”Consiliere psihologică” efectuate prin video-call de către angajații sau colaboratorii C.M.I Dr.Stanciu Bogdan ca fiind urmatoarele situații:

 1. Imposibilitatea efectuării consultului sau a consilierii din motive tehnice independente de ”Client”. În acest caz, ”Clientului” I se va propune o reprogramare, pe care dacă acesta o refuză va primi suma integrală achitată pentru ”Consult” sau ”Consiliere psihologică”, in cel mai scurt termen pe care îl permite funcționarea sistemului bancar de transfer al banilor.
 2. Reprogramarea serviciilor din motive independente de către ”Client”, caz în care dacă acesta nu este de acord cu aceasta reprogramare va primi integral suma achitată pentru consult sau consiliere psihologică.
 3. Detectarea din partea medicilor sau psihologilor angajați sau colaboratori ai C.M.I Dr.Stanciu Bogdan a oricărei încercări de a produce prin intermediul serviciilor oferite de acestia a unei ilegalități, a unei fapte antisociale, a producerii unui prejudiciu moral sau material de catre ”Client” va duce la oprirea furnizării serviciilor oferite și a returului sumei achitate pentru acestea, iar în funcție de gravitatea faptelor anunțarea autorităților abilitate cu cercetarea și încadrarea legală a acestor fapte.
 4. Refuzul respectării sau nerespectarea de către ”Client” a regulamentului de ”Consult” sau ”Consiliere psihologică copii”, caz în care acest regulament va fi readus la cunoștința ”Clientului”, iar dacă acesta nu este de acord sau refuză să îl respecte atunci serviciile oferite vor fi suspendate cu returnarea sumei platită de către ”Client” integral către acesta.

Orice altă situație care nu face obiectul celor menționate clar la punctele 1, 2, 3, 4 din documentul de mai sus nu reprezintă sub nici o forma un angajament de retur al sumelor achitate pentru prestarea serviciilor oferite de C.M.I Dr.Stanciu Bogdan prin intemediul site-ului www.med-online.ro sau a soft-ului de programare la video-consult.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
”Consultul” și ”Consilierea psihologică adulți” reprezintă entități intelectuale prestate de către medicii și psihologii angajați sau colaboratori ai C.M.I Dr.Stanciu Bogdan care au ca scop obținerea celor mai bune rezultate medicale și psihologice pentru ”Client”.

C.M.I Dr.Stanciu Bogdan nu acordă nici o garanție referitoare și nu își asumă nici un fel de răspundere pentru:

 • evoluția stării de sănatate psihică și medicala general a ”Clientului”, în condițiile în care serviciile prestate către medicii angajați sau colaboratori respectă toate normele medicale, de praxis și legale aflate în vigoare pe teritoriul României.
 • orice consecință atât de tip pozitiv sau negativ socială sau de situație rezultată din apelarea la serviciile oferite de către C.M.I Dr.Stanciu Bogdan prin intermediul soft-ului de programare la video-consult sau consiliere psigologică online.
 • orice reacție adversă apărută ca urmare a administrării tratamentului, menționată sau nu în prospectul medicamentului, având în vedere că orice tratament prescris de către medicii angajați sau colaboratori este avizat de catre Ministerul Sănătății cu aviz de liberă punere pe piața de medicamente din România și deține o documentație de specialitate care permite folosirea sa de către medicii licențiați pentru tratamentul afecțiunilor menționate în prospectul acestuia.
 • nerespectarea schemei de tratament medicamentos prin modificarea fără ”Consult” sau aprobarea medicilor angajați sau colaboratori a acesteia, în sensul reducerii, creșterii dozelor sau omiterii administrării unor medicamente.

Astfel, C.M.I Dr.Stanciu Bogdan nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin efectuarea ”Consultului” sau a ”Consilierlii psihologice copii” , a utilizării site-ului sau a soft-ului de programare pacienți sau a folosirii incorecte a aplicației de plata cu cardul bancar implementată în site.

GDPR SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre ale acestui acord sunt invitate să intervină. Navigarea pe acest site cât și programarea și participarea la ”Consult” sau ”Consiliere psihologică” oferite de catre C.M.I Dr.Stanciu Bogdan reprezinta acordul ”Utilizatorului ” și/sau al ”Clientului” cu privire la acest act. C.M.I Dr.Stanciu Bogdan este înregistrat la A.N.S.P.D.P.C ca și operator autorizat de date cu caracter personal, nr.560 din 10/01/2019, și prelucrează orice fel de date cu caracter personal în conditiile stabilite de lege.

CONDIȚII FINALE ASUPRA UTILIZĂRII SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul www.med-online.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestuia își manifestă acordul în mod expres si neechivoc pentru următoarele : prelucrarea acestor date și informații personale de către C.M.I Dr.Stanciu Bogdan; transmiterea de informații specifice campaniilor de marketing sau alte informații medicale de catre C.M.I Dr.Stanciu Bogdan către aceasta, prin intermediul poștei electronice; stocarea de date și informații personale în condițiile legii. În acest sens, C.M.I Dr.Stanciu Bogdan deține aviz de la A.N.S.P.D.P.C, nr.560 din 10/01/2019, ca operator de date cu caracter personal.

C.M.I Dr.Stanciu Bogdan se obligă conform legii să mențină confidențialitatea oricărei date sau informație cu caracter personal și să folosească aceste date doar în scopul realizării corecte a serviciilor oferite de aceasta prin intermediul www.med-online.ro.

Utilizarea în continuare a acestui site și /sau programarea și efectuarea ”Consultului” sau ”Consilierii psihologice” oferite prin www.med-online.ro constituie acordul expres si neechivoc al dvs., în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin acceptarea acestor termeni și condiții cât și pentru utilizarea site-ului și a software-ului de programare online vă asumați citirea și înțelegerea documentului ”Termenii si condiții” cât și acceptarea cadrului legal creat de catre acest document și respectarea acestuia în totalitate.